Class Schedule - Levitate Jiu Jitsu

Our class schedule

Monday
Adult Beginners 6am - 6:30am ( GI )
Live training 6:30am - 7am
Adult Beginners 9am - 9:30am ( GI )
Live training 9:30am - 10:00am
Kids (4-7) 4:45pm - 5:15pm
Kids (7 and up) 5:30pm - 6:15pm
Adult Beginners 6:30pm - 7:15pm ( GI )
Live training 7:15pm - 7:45pm
Tuesday
Adult 6am - 6:30am ( GI )
Live training 6:30am - 7am
Adult 9am - 9:30am ( GI )
Live training 9:30am - 10am
Kids (4-7) 4:45pm - 5:15pm
Kids (7 and up) 5:30pm - 6:15pm
Adult All Skill Levels 6:30pm - 7:15pm ( GI )
Live training 7:15pm - 7:45pm
Wednesday
Adult Beginners 6am - 6:30am ( GI )
Live training 6:30am - 7am
Adult Beginners 9am - 9:30am ( GI )
Live training 9:30am - 10:00am
Kids (4-7) 4:45pm - 5:15pm
Kids (7 and up) 5:30pm - 6:15pm
Adult Beginners 6:30pm - 7:15pm ( NOGI )
Live training 7:15pm - 7:45pm
Thursday
Adult 6am - 6:30am ( NOGI )
Live training 6:30am - 7am
Adult 9am - 9:30am ( NOGI )
Live training 9:30am - 10am
Kids NOGI (4-7) 4:45pm - 5:15pm
Kids NOGI (7 and up) 5:30pm - 6pm
Adult All Skill Levels 6pm - 6:45pm ( NOGI )
Live training 6:45pm - 7:15pm
Friday
Adult All Skill Levels 6am - 6:30am ( NOGI )
Live training 6:30am - 7am
Adult All Skill Levels 9am - 9:30am ( NOGI )
Live training 9:30am - 10:00am
Adult Open Mat (Members Only) 6pm - 7:15pm ( GI / NOGI )
Saturday
Kids (4-7) 9:45am - 10:15am
Kids (7 and up) 10:30am - 11:15am
Adult All Skill Level 11:30am - 12:15pm ( GI )
Live training 12:15pm - 12:45pm
Sunday
closed - closed